Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Grans tempestes i cascades submarines a la Mediterrània

Dimecres, 12 de febrer de 2014, a les 19.30 h.
Lloc: Centre Cultural Sant Josep
Conferència:

La idea que les grans fondalades marines són regions permanentment encalmades és falsa. Hi ha una potent connexió entre els fenòmens atmosfèrics i la transferència de matèria i energia cap a grans profunditats, amb uns impactes més forts del que mai s’havia pensat. Demolidors temporals de llevant com el del 26 de desembre del 2008, o onades de fred extrem amb fortes ratxes de tramuntana com les de l'hivern de 2012, poden accelerar els processos d’erosió i transport de sediments, nutrients, i contaminants cap a les grans fondalades marines, afectant  a les comunitats que hi habiten i, en general, als ecosistemes marins.

A càrrec d’Anna Sànchez Vidal, doctora en ciències ambientals. Investigadora Ramón y Cajal al Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines de la UB.