Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

El canvi ambiental global i com detectar-lo.

Dimecres, 19 de febrer, de 2014, a les 19.30 h
Lloc: Centre Cultural Sant Josep
Conferència: 

El canvi ambiental global constitueix un dels fenòmens de major interès en la investigació científica actual. Però, a quin canvi ens referim exactament? La biosfera, la capa del nostre planeta on es desenvolupa la vida, no ha parat mai de patir variacions de forma natural. Però l’expressió “canvi global” s’utilitza avui en dia per referir-se sobretot als canvis ambientals causats per l’acció humana. Això està justificat si tenim en compte que aquestes activitats tenen repercussions d’abast planetari, i que els canvis que produeixen tenen lloc a una velocitat que supera la capacitat d’adaptació dels ecosistemes. Com podem detectar aquests canvis en l’ecosistema planetari? Observant els ecosistemes de llocs remots, com ara els de l’alta muntanya, que no reben impactes directes i, per tant, mostren sense emmascarament els efectes del canvi global.

A càrrec de Lluís Camarero, doctor en biologia, investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes del CSIC i responsable científic de l'Observatori Limnològic dels Pirineus.