Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Eva i les àvies sàvies

Dimecres, 26 de novembre, de 2014,  a les 19.30 h
Al Centre Cultural Sant Josep
Conferència:
“Eva i les àvies sàvies”

Aquesta activitat vol explicar l’evolució humana des del punt de vista femení.
L’evolució de la nostra espècie va comportar uns condicionants: per què naixem tan immadurs; per què tenim la regla; per què tenim la menopausa? Els primats que més s’assemblen a nosaltres no formen parelles estables. Per què nosaltres ens casem? Aleshores, per què no mantenim la fi delitat? Per què ens divorciem? Si el nostre origen és africà, quan vam poblar el planeta? Com ho sabem? Quines diferències visibles hi ha entre els homes i les dones? Jo, caçador; tu, recol·lectora. Què menjaven els nostres avantpassats? Com es distribuïen la feina?

A càrrec de Cristina Junyent, doctora en biologia, directora de la Fundació Ciència en Societat.