Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Entorn i cervell en les persones amb discapacitat intel·lectual.

Dimecres, 3 de desembre, de 2014, a les 19 h.
A la Biblioteca Josep Janés
Conferència:

Entorn i cervell en les persones amb discapacitat intel·lectual.

En els éssers humans, però també en altres espècies animals, l’ambient és capaç de modifi car la funció i l’estructura cerebral. Aquesta propietat és la plasticitat neural i està íntimament relacionada amb l’aprenentatge i la memòria, però també amb la capacitat d’adaptació a l’entorn canviant. L’atenció primerenca en la discapacitat intel·lectual té com a objectiu aprofi tar aquesta neuroplasticitat. No obstant això, hi ha una “limitació genètica” en la capacitat d’aquestes persones de respondre l’entorn.

A càrrec de Mara Dierssen, neurobiòloga, investigadora del Centre de Regulació Genòmica del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.


Biblioteca Josep Janés
C/Doctor Martí i Julià, 33 
l' Hospitalet
Telèfon: 93 449 28 86
Adreça electrònica: bibjosepjanes@l-h.cat 

Horari:
Dimarts, dimecres i dissabte, de 10 a 13.30 h. 
De dilluns a divendres, de 15.30 h a 20.30 h.

Transports
Metro L5: Collblanc. Metro L1: Torrassa i Santa Eulàlia