Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

El Medi Ambient desprès de la cimera de París


Dimecres, 1 de juny, a les 19 h
Auditori Barradas
Conferència:

El Medi Ambient desprès de la cimera de París

El 12 de desembre de l’any passat es signava  a París un acord per a tancar la
vint-i-unena Conferència de las Parts (COP21) , la cimera en la qual s'asseuen els 195 països signataris de la Convenció Marc de las Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC).
L’acord marca com a objectiu principal  reduir les emissions com a part del mètode per a la reducció dels gasos d’efecte hivernacle i situar l’escalfament global per sota dels 2 graus l’any 2100, i a ser possible a l’1’5 que representaria l’índex de les èpoques pre-industrials.
La part que es destaca com a més positiva: aconseguir per primera vegada a la història un acord universal sobre la problemàtica del canvi climàtic. La part més negativa: Que no és un acord vinculant .
Amb aquesta xerrada intentarem esbrinar quins avenços reals ha suposat aquest acord,
A càrrec del  Dr. Jeroen van den Bergh, professor d'investigació ICREA a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona, i catedràtic de la Universidad Libre d’Amsterdam, Països Baixos.
Amb aquesta activitat ens volem afegir a la celebració, el dia 5 de juny, del Dia Mundial del Medi ambient.