Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Identificació de falciots i localització dels nius

Dijous, 2 de juny, a les 18 h
Centre Cultural Sant Josep
Xerrada i sortida

Identificació de falciots i localització dels nius

Els falciots “Apus apus” són una espècie insectívora i protegida de la qual podem gaudir a la nostra ciutat, mentre que la tendència a d’altres municipis d’Europa és el declivi de les poblacions. Aquesta gran sort ve donada del disseny i les característiques dels edificis de la ciutat, que els permete nidificar a l’interior dels forats de ventilació de les façanes i les mitgeres.
A una ciutat com la nostra densament urbanitzada, la prioritat en el sentit de la conservació, és la fauna urbana.
Elaborant un inventari on consti la ubicació dels nius existents a la ciutat, obtindrem la possibilitat de conservar-los en el moment en que aquella façana hagi d’estar rehabilitada o enderrocada. De manera que es podran conservar o bé reposar els nius dins l’estructura de la nova construcció.

De 18 a 19 h. Identificació de les espècies: xerrada informativa per tal d’identificar els falciots i difondre la importància que la seva presència aporta als ciutadans i a la salut ambiental.

De 19 a 21 h. Inventariat dels nius: detecció i localització dels nius i registre de dades en una fitxa model. Les dades seran posteriorment incloses a l’inventari dels nius de falciots del Servei de Neteja i Medi Ambient.

Ho organitza: Servei de Neteja i Medi Ambient. Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat
Places limitades. Cal inscripció prèvia a través del correu electrònic ccultural.santjosep@l-h.cat

INSCRIPCIONS