Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

La vida emocional dels primats

Dimecres, 23 de novembre a les 19h
Centre Cultural Sant Josep
Conferència
La vida emocional dels primats

Intel·ligència emocional, gestió emocional, educació emocional, creixement personal, autoajuda, empatia… aquests i molts altres conceptes estan a l'ordre del dia i conviuen cada cop més amb nosaltres. Però, mai t’has preguntat què són realment les emocions, per a què serveixen i quina és la seva funció biològica? Quin n'és l'origen? O encara més: són les experiències emocionals dels animals —i particularment dels primats— similars a les dels humans?

Les emocions humanes han evolucionat a partir de mecanismes bàsics que proveeixen els animals la capacitat d'evitar el càstig o de buscar les recompenses. Han proporcionat una adaptació més gran al medi, una major capacitat de supervivència. Tenen fins i tot una dimensió social. Com a tal, partint d'aquests principis, entendre les emocions en el context de la selecció natural ens pot ajudar a entendre el paper que han exercit en el transcurs de la nostra pròpia evolució com a espècie i per tant a poder realitzar una millor avaluació i intervenció sobre elles durant la nostra pràctica professional amb persones o animals.

Conferència a càrrec del doctor Miquel Llorente, doctor en Psicologia per la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) i Llicenciat en Psicologia a la Universitat de Barcelona. Premi extraordinari de doctorat, Professor Serra Húnter a l'àrea de Psicologia Bàsica a la Universitat de Girona. Actualment Director Científic d'IPRIM - Institut de Recerca i Estudis en Primatologia i investigador al Grup de Recerca «Llenguatge i Cognició» de la Universitat de Girona. Ha estat investigador associat a la Unitat de Cognició de l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), i president de l'APE (Associació Primatológica Espanyola) 


Conferència amb motiu del Dia de l'Orgull Primat, que se celebra cada 24 de novembre.