Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Com és de gran l’univers?

dimecres, 16 de maig de 2012, 19.30 h
Conferència
El coneixement que tenim de l'univers va canviant; les diverses teories que s'han proposat al llarg del temps, van sent corroborades o desmentides pels nous descobriments.


Hem sentit que l'univers és infinit, després que no, que és finit; s'ha comprovat que s'expandeix i que aquesta expansió pot no ser la primera, però sabem quina és la mesura de tot plegat?

Com són el cossos celestes? Quina distancia hi ha entre ells? Com es mesura en la immensitat de l'espai? Utilitzem el terme anys llum, però som conscients de quina és la seva magnitud?

Fent un gran zoom sobre l'univers conegut i el que no ho és tant, mirarem de donar resposta a aquestes i altres preguntes, aportant així una mica més de coneixement sobre el cosmos.

A càrrec de Joan Pujol, d’Univers Quark