Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Curs: De l’àtom a la física quàntica

Biblioteca Josep Janés
Curs: De l’àtom a la física quàntica
(tres sessions)

Dijous 6 d’octubre, a les 18.30 h
Einstein, la relativitat i el nostre univers.
Començarem per les idees d’Einstein, seguirem l’evolució del nostre univers fi ns a arribar a les
teories més modernes sobre el seu origen i el seu final i també la possible existència d’altres universos paral·lels.

Dijous 3 de novembre, a les 18.30 h
Història de l’àtom. El perill nuclear.
Explicarem com hem arribat a conèixer l’estructura dels àtoms i les conseqüències que això va
provocar. Farem una valoració dels perills potencials de l’energia nuclear, com ara els artefactes nuclears, les centrals nuclears i la radioactivitat en general.

Dijous 15 de desembre, a les 18.30 h
Física quàntica a l’abast de tothom.
Ens endinsarem en el món microscòpic i descobrirem que les coses aquí funcionen d’una manera realment misteriosa. Parlarem dels grans avenços tecnològics que es basen en les teories quàntiques.

Les tres sessions aniran a càrrec de Salvador Bonshoms, catedràtic de física, farmacèutic i divulgador.