Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

6a. Jornada Lúdico-matemàtica a L'Hospitalet